Autoratlīdzības iekasēšana, sadale un izmaksa

AKKA/LAA autoratlīdzības sadales principi ir identiski ārvalstu māsu organizāciju sadales principiem, līdz ar to nav atšķirības starp mūsu biedrības un starptautiskajām autortiesību organizāciju sistēmām. 

AKKA/LAA strādā tikai ar pilna apjoma programmām. Atlīdzība autoriem tiek sadalīta saskaņā ar izmantotāju iesniegtajām atskaitēm, līdz ar to liela nozīme ir tam, cik tās ir precīzas. Ņemot vērā atskaites informāciju un tās precizitāti, tiek aprēķināta atlīdzība katram autoram.

 

Atlīdzību saņem gan pašmāju, gan ārvalstu autori, kurus biedrība pārstāv, pamatojoties uz starporganizāciju pilnvarojuma līgumiem. Aptuveni 30% visas iekasētās atlīdzības tiek ārvalstu autoru biedrībām, jo ārvalstu autoru darbu lietojums, īpaši mūzikas jomā, kur tas svārstās ap 60–70%, Latvijā ir visai ievērojams.

 

Radio, televīzijas, koncertu rīkotāji, teātri un izdevniecības iesniedz pilna apjoma programmas, un AKKA/LAA sadala atlīdzību par konkrēta darba konkrētu lietojumu. Savukārt ir arī tādas autoru darbu izmantotāju grupas, kas šādas atskaites neiesniedz – kafejnīcas, veikali, restorāni, frizētavas un līdzīgas iestādes, kurās galvenokārt skan radio un televīzija vai tiek atskaņoti CD ieraksti un kuru maksātās autoratlīdzības summas salīdzinoši nav lielas. Šo izmantotāju grupu atlīdzību sadala saskaņā ar raidorganizāciju iesniegtajām programmām.

 

Atbilstoši Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 19. un 24. pantam biedrība AKKA/LAA ir tiesīga no tiesību pārvaldības ieņēmumiem ieturēt atskaitījumus tiesību pārvaldīšanas izdevumu segšanai