Ievads

Pirms jebkura aizsargāta autordarba izmantošanas ir nepieciešams saņemt atļauju no autora (vai no autortiesību organizācijas, ja autors konkrēto darbu izmantojuma veida pārvaldījumu ir uzticējis autortiesību organizācijai) un vienoties par atlīdzību, kas maksājama par darba izmantošanu. 

Autortiesības ir spēkā autora dzīves laikā un 70 gadus pēc viņa nāves.

Atlīdzība pienākas arī autoru darbu izpildītājiem un fonogrammu producentiem, kuru vārdā licences izsniedz Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība LaIPA

Autoru darbu izmantošana bez atļaujas ir tiesību pārkāpums, par ko pienākas sods. 

 

Lai izmantotu jebkuru aizsargātu un autortiesību organizācijas pārstāvēta autora darbu, atļauja jāsaņem 10 dienas pirms darba izmantošanas.

 

Izsniegtajā licencē būs norādīta samaksa par autora darbu lietošanu, samaksas termiņi un citi nosacījumi.

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar AKKA/LAA e-pastā info@akka-laa.lv vai zvanīt nodaļu pārstāvjiem:

 

  • muzikāli darbi – 67506422 vai 29191372
  • filmas – 67506424 vai 25446665
  • dramatiski, muzikāli dramatiski, horeogrāfiski, literāri darbi – 67506132 vai 22006650
  • gleznas, fotogrāfijas u.c. vizuālās mākslas darbi – 67506133 vai 26395939