Pārstāvētie autori

AKKA/LAA pārstāv vairāk nekā 6 500 Latvijas autoru un vairāk nekā četrus miljonus ārvalstu autoru.

Pārstāvēto Latvijas autoru saraksts apskatāms šeit.

Sarakstā iekļauti tikai tie autori, par kuru mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu noslēgts pilnvarojuma līgums ar AKKA/LAA. Autori sarindoti alfabētiskā secībā, minot vārdus un uzvārdus vai pseidonīmus, neatšifrējot uzvārdus. 

 

Lai noskaidrotu, kādu darbu izmantojuma veidos autora tiesību pārvaldījums uzticēts autoru biedrībai, sazinieties ar AKKA/LAA.

 

Pamatojoties uz pārstāvniecības līgumiem ar ārvalstu mantisko autortiesību kolektīvās pārvaldības organizācijām (KPO), AKKA/LAA pārstāv vairāk nekā četrus miljonus autoru visā pasaulē. KPO, kuru autorus Latvijā pārstāv AKKA/LAA, skat. šeit.

 

Ja autori dzīvo valstī, kur nav pastāvīgas mantisko autortiesību kolektīvās pārvaldības organizācijas (KPO), viņi slēdz pilnvarojuma līgumus ar citu valstu KPO.