Vizuālo oriģināldarbu tālākpārdošana

Vizuālās mākslas oriģināldarba pārdevējs ir komersants (arī komisionārs), kurš rīko izsoli vai kura uzņēmums ir mākslas darbu galerija, mākslas salons, veikals, interneta veikals, izsoļu nams vai tamlīdzīgs uzņēmums, kurš piedāvā iegādāties vizuālās mākslas oriģināldarbu.

Pēc vizuālās mākslas oriģināldarba pirmās pirmās pārdošanas reizes nākamajās reizēs, kad oriģināldarbs tiek publiski pārdots tālāk, autoram ir tiesības likumā noteiktā apmērā saņemt atlīdzību par tālākpārdošanu.

Vizuālās mākslas pārdevējiem ir pienākums iesniegt biedrībai atskaites par pārdotajiem darbiem, savukārt AKKA/LAA aprēķina atlīdzību un izmaksā to autoriem vai viņu mantiniekiem.

Pārdevējiem, kuri tālākpārdod mākslas darbus, ir iespēja noslēgt līgumu ar AKKA/LAA par atskaišu iesniegšanas un maksājumu veikšanas nosacījumiem.