Vēsture

1993.gadā Latvijā tika nodibinātas divas organizācijas: 

 

  • Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra (AKKA)
  • Latvijas Autortiesību aģentūra (LAA). 

 

1995.gada 4.oktobrī

Tām apvienojoties, izveidojās viena bezpeļņas sabiedrība "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autortiesību aģentūra" (AKKA/LAA).

 

1999.gada 21.septembrī

Autori nodibināja sabiedrisko organizāciju "Latvijas Autoru apvienība" (LAA), kas kļuva par AKKA/LAA vienīgo dalībnieku un pamatkapitāla daļu īpašnieku.

 

 2004.gada 30.decembrī

Pamatojoties uz Komerclikuma spēkā stāšanos un uzņēmumu pārreģistrāciju, LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēta reorganizācija, sabiedriskajai organizācijai „Latvijas Autoru apvienība” pievienojot bezpeļņas sabiedrību “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autortiesību aģentūra”. Līdz ar to biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstīta biedrība "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība" (AKKA/LAA).

 

Šādas autortiesību organizācijas dibinātas jau sen – daudzas no tām darbojas vēl šodien.
 

1777.gadā Bomaršē

apvienoja franču lugu autorus Dramaturģijas likumdošanas birojā, kas pēc trīs gadus ilgušā lugu autoru streika panāca, ka tiek mainīts likums un teātri vienreizējas atlīdzības vietā maksā autoriem noteiktu procentu no katras izrādes bruto ieņēmumiem. Šo principu attiecībā uz teātru izrādēm autortiesību organizācijas izmanto arī tagad. Bomaršē dibinātā pasaules pirmā autortiesību organizācija pārveidojās par Drāmas autoru un komponistu biedrību (SACD), kas pastāv vēl šodien. Pēc SACD parauga šādas organizācijas Napoleona karu laikā nodibinājās visā Eiropā. Tās pastāv arī  šobrīd, un Latvijas autortiesību organizācija AKKA/LAA par franču autoru lugu izmantošanu Latvijā slēdz līgumus ar SACD, bet par citu organizāciju pārstāvēto autoru lugu izmantošanu – ar citu valstu simtgadīgām organizācijām.

 

1837.gadā

Balzaks, Dimā un Igo nodibināja Literāro autoru biedrību (SGDL). Tāpat kā Latvijas Rakstnieku savienība un citas rakstnieku organizācijas, tā ir dalīborganizācija Eiropas Rakstnieku padomē (EWC), kura svarīgākais darbs ir rakstnieku un dzejnieku tiesību aizstāvēšana.

 

1850.gadā Francijā

Tika dibināta arī patlaban pastāvošā Mūzikas autoru, komponistu un izdevēju biedrība (SACEM) – pirmā pasaules komponistu biedrība, ar kuru AKKA/LAA arī ir līgumattiecībās par autoru savstarpēju pārstāvniecību.

 

19.gadsimta beigās un 20.gadsimta sākumā

Līdzīgas autoru organizācijas savu autortiesību realizācijai dibinājās visās Eiropas valstīs, arī Savienotajās Valstīs, Argentīnā un Brazīlijā. Pēc Pirmā pasaules kara, kad vispārējās ilgas pēc miera un sadarbības visās, arī intelektuālajā jomā radīja Tautu Savienību un Intelektuālo darbinieku internacionālo konfederāciju, tika dibināta arī Starptautiskā autoru un komponistu biedrību konfederācija (CISAC).

 

CISAC statūtos norādīts, ka autoru biedrību konfederācija apvieno pasaules autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, kuras ir nevalstiskas bezpeļņas organizācijas. To  izveidoja delegāti no 18 autortiesību organizācijām. Konfederācijas biedru skaits pieaug ik gadu, jo līdzās triju nosaukto tradicionālo veidu (literāro, muzikālo, dramatisko un muzikāli dramatisko darbu) autortiesību  organizācijām pēc Otrā pasaules kara sāka veidoties vizuālo un audiovizuālo darbu autoru organizācijas, arī reprogrāfijas (kopēšanas) tiesību organizācijas. Konfederācijas biedri slēdz starporganizāciju līgumus par savu autoru pārstāvību ārvalstīs, tādējādi panākot autoru tiesību globālās izmantošanas īstenošanu. AKKA/LAA  ir CISAC biedre kopš 1996.gada.

 

Kopš 2005.gada AKKA/LAA ir Eiropas autoru un komponistu biedrību apvienības GESAC biedre.