Vizuālo darbu nodaļa

Vizuālo darbu nodaļas galvenais uzdevums ir licencēt AKKA/LAA pārstāvēto autoru vizuālo darbu izmantojumu.

Nodaļa slēdz līgumus ar autoru darbu izmantotājiem par vizuālās mākslas darbu publicēšanu grāmatās un preses izdevumos, par darbu demonstrēšanu ēterā, reproducēšanu, publisku izstādīšanu, tālākpārdošanu.

 

Kādos gadījumos jāvēršas  AKKA/LAA Vizuālo darbu nodaļā:

 

  • ja vēlaties publicēt vizuālās mākslas darbu grāmatā vai preses izdevumā;
  • ja vēlaties reproducēt  vizuālās mākslas darbu uz pasākumu programmām, plakātiem, pasākumu biļetēm, bukletos, brošūrās, uz tekstila, ādas, keramikas, produktu iesaiņojuma vai citur;
  • ja organizējat mākslas darbu izsoles un/vai tālākpārdodat mākslas darbus;
  • ja vēlaties vizuālās mākslas darbu iekļaut audiovizuālā darbā, raidīt vai retranslēt to;
  • ja esat vizuālās mākslas darbu autors vai autora mantinieks, kura darbi tiek tālākpārdoti izsolēs, veikalos, interneta veikalos, mākslas salonos, galerijās u.c.;
  • ja esat vizuālās mākslas darba autors un vēlaties noslēgt līgumu ar AKKA/LAA, uzticot biedrībai savu mantisko tiesību pārvaldījumu, vai arī Jums kā AKKA/LAA autoram ir jautājumi par savu darbu izmantojumu.

 

AKKA/LAA Vizuālo darbu nodaļas vadītājas tālruņa nr. ir  67506133.