Autora mantiniekiem

Pēc autora nāves autortiesības uz konkrētās personas radītajiem darbiem  ir spēkā vēl 70 gadus, un tās var mantot. Tas nozīmē, ka arī autortiesību mantiniekam ir tiesības saņemt taisnīgu atlīdzību par darbu izmantošanu. 

Autortiesību mantinieks, tāpat kā autors, savas tiesības var pārvaldīt pats vai daļu no tiesību pārvaldījuma uzticēt autortiesību organizācijai (piemēram, AKKA/LAA).

 

Līguma paraugs: vispārīgā daļa un sevišķā daļa.

 

Pilngadīgam autortiesību mantiniekam pirms līguma slēgšanas ir AKKA/LAA jāuzrāda  pase vai personas identifikācijas karte, jāiesniedz arī autora mantisko tiesību mantošanas faktu apstiprinoša dokumenta kopija.

 

Ja mantošanas process noritējis Latvijā, šāds dokuments ir mantojuma apliecība, kurā norādīts, ka persona ir mantojusi attiecīgā autora „autortiesības”, „mantiskās autortiesības” vai domājamo daļu no „visa atstātā mantojuma”. Ja mantošanas process noritējis ārvalstīs, līguma slēgšanai nepieciešamo dokumentu apjomu nosaka, ņemot vērā Latvijas un attiecīgās valsts normatīvos aktus, Latvijas un attiecīgās valsts savstarpējos līgumus.

 

Nepilngadīgs autortiesību mantinieks pirms līguma slēgšanas uzrāda AKKA/LAA šādus dokumentus: 

  • pasi, dzimšanas apliecību vai  personas identifikācijas karti;
  • likumiskā aizbildņa – viena no vecākiem – pasi vai identifikācijas karti;
  • iesniedz autora mantisko tiesību mantošanas faktu apstiprinoša dokumenta kopiju;
  • ja nepilngadīgā mantinieka vārdā līgumu slēdz bāriņtiesas iecelts aizbildnis, tas uzrāda pasi vai personas identifikācijas karti un iesniedz bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu (kopiju).

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar AKKA/LAA e-pastā info@akka-laa.lv vai zvanīt Autoru daļai: 67506426 vai 26116669.