Grāmatvedības nodaļa

Grāmatvedības nodaļa ik dienu sadarbojas ar autoriem.

Ikdienā grāmatvedība ir instance, kas darboja kā starpnieks starp autoru, darbu izmantotāja izmaksāto atlīdzību un autoram aprēķināto un pārskaitāmo atlīdzību. Tā ne tikai pārskaita atlīdzību Latvijas autoriem un ārvalstu autoru organizācijām, bet arī vairāk nekā 6000 pārstāvētajiem Latvijas autoriem sagatavo un izsūta paziņojumus par aprēķināto autoratlīdzību, izmaksātajām atlīdzības summām un ieturēto ienākuma nodokli, sniedz autoriem konsultācijas nodokļu jautājumos. 

 

Grāmatvedība arī:

 

  • pārrauga finanšu līdzekļus (finansiālās darbības un grāmatvedības uzskaite),
  • izstrādā biedrības ieņēmumu un izdevumu tāmes,
  • gatavo pārskatus VID un citām institūcijām,
  • veic pamatlīdzekļu uzskaiti,
  • bankas operāciju kontroli,
  • aprēķina darbinieku algas.