Autoru akadēmija

Autoru Akadēmija dibināta 2003.gada 5.februārī. Tās mērķis veicināt informācijas un pieredzes apmaiņu starp autoriem, sagatavot īpašas programmas par kultūras vadību un autoru tiesībām, domātas autoriem, autoru darbu izmantotājiem, valsts pārvaldes un tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem.

 

Autortiesībām veltītie jautājumi ir tikai viena no Akadēmijas piedāvātajām tēmām. Būtiski, ka autoriem ir iespēja satikties un dalīties informācijā, pieredzē, zināšanās, pārdomās, saņemt padomus un varbūt smelties idejas turpmākai rīcībai tajā vai citā situācijā.

 

 

Autoru Akadēmijā pavadītais laiks ir raksturojams kā amata mācība par lietām, kuras nav iespējams apgūt mācību iestādēs, bet var iepazīt tikai reālā radošā darba procesā.

 

Aicinām arī pašus autorus piedalīties Autoru Akadēmijas organizēšanā, izsakot savus ieteikumus, atsauksmes un ierosinot jaunas nodarbību tēmas!