Autoratlīdzības iekasēšana, sadale un izmaksa

Filmas mūzikas autors saglabā gan personiskās, gan mantiskās autortiesības. 

Filmas mūzikas autora mantiskās tiesības pārvalda mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija.

 

Lai filmas autors (režisors, scenārija autors, operators un mākslinieks) varētu pilnvarot AKKA/LAA iekasēt autoratlīdzību par savu filmu raidīšanu televīzijā, publisku demonstrēšanu, reproducēšanu un publiskošanu internetā, autoram, slēdzot līgumu ar filmas producentu par filmas radīšanu, līgumā ir jāsaglabā savas mantiskās autortiesības uz minētajiem filmu izmantošanas veidiem. Šie nosacījumi attiecas uz visām filmām, kas radītas Latvijā pēc 1993.gada 11.maija, kad stājās spēkā likums “Par autortiesībām un blakustiesībām”

 

Autortiesību regulējums līdz 1993.gada 11.maijam paredzēja, ka scenārija autoram, komponistam, režisoram inscenētājam, galvenajam operatoram, māksliniekam inscenētājam un citiem autoriem, kuru darbi ir kinofilmas vai televīzijas filmas sastāvdaļa, pieder autortiesības katram uz savu darbu.” (LPSR Civilkodeksa 510.panta trešā daļa).

 

Slēdzot pilnvarojuma līgumu ar AKKA/LAA par savu filmu raidīšanu, publisku demonstrēšanu, reproducēšanu, padarīšanu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citā veidā tādējādi, ka tam var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā (filmas internetā), autoram ir jāiesniedz AKKA/LAA savs līgums ar filmas producentu (kopija) vai izraksts no autora un filmas producenta līguma par autora mantiskajām tiesībām.

 

Ja kāda no mantiskajām tiesībām ir nodota producenta īpašumā, autors vairs nevar  pilnvarot AKKA/LAA par šīm pašām tiesībām iekasēt autoratlīdzību. 

 

Visiem filmu autoriem AKKA/LAA iekasē autoratlīdzību tikai par filmu retranslēšanu Latvijā un citās ES valstīs, jo retranslēšanas tiesības atbilstoši Autortiesību likuma regulējumam tiek administrētas tikai kolektīvi.

 

Visiem aizsargātu darbu autoriem  AKKA/LAA iekasē autoratlīdzību no kabeļoperatoriem par darbu retranslēšanu.

   .

 

Lai AKKA/LAA varētu pieprasīt no ārvalstu organizācijām filmu autoram pienākošos autoratlīdzību, ja filma ir rādīta kādā ES valstīs veidotā televīzijas kanālā, autoram ir jānoslēdz līgums ar AKKA/LAA, lai autoru varētu reģistrēt starptautiski pieejamā autoru identificēšanas datu bāzē IPI. Sūtot autoratlīdzības pieprasījumus citu valstu autoru organizācijām, AKKA/LAA ir jānorāda konkrētu filmu autoru IPI kodi. 

 

Autoratlīdzība audiovizuāla darba mūzikas autoram tiek aprēķināta, sadalīta un izmaksāta saskaņā ar licenci un sadales noteikumiem par mūzikas publisku izpildījumu, raidīšanu ēterā, reproducēšanu.  

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar AKKA/LAA e-pastā info@akka-laa.lv vai zvanīt Autoru daļai: 67506426 vai 26116669.