Dokumentācijas un sadales nodaļa

AKKA/LAA Dokumentācijas un sadales nodaļa reģistrē autoru darbus datubāzēs, apstrādā programmu atskaites, slēdz līgumus ar autoriem un nodrošina sadarbību ar ārzemju autortiesību organizācijām.

Dokumentācijas un sadales nodaļas galvenais uzdevums ir apstrādāt visus dokumentus attiecībā uz autoru, mūzikas izdevēju un ārvalstu māsu organizāciju līgumiem, autoru darbu reģistrāciju un atskaišu dokumentāciju (programmas), ko par darbu lietojumu iesniedz to izmantotāji, un uz šīs dokumentācijas pamata veikt iekasētās autoratlīdzības sadali tiesību īpašniekiem. 

 

Nodaļa strādā ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu apvienoto datubāzi, ko uztur Zviedrijas mūzikas autortiesību organizācija STIM un ko izmanto visas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mūzikas autortiesību organizācijas. Šī datubāze ir daļa no Starptautiskās autoru un komponistu biedrību konfederācijas (CISAC) Vienotās informācijas sistēmas (CIS), ar kuru līdztekus vēl citām autoru un autordarbu datubāzēm strādā nodaļa.

 

Kādos gadījumos jāvēršas AKKA/LAA Dokumentācijas un sadales nodaļā:

 

  • ja esat autors, kura darbi tiek izmantoti, un vēlaties noslēgt līgumu ar AKKA/LAA par mantisko tiesību pārvaldījumu;
  • ja esat AKKA/LAA pārstāvēts autors un ir mainījusies Jūsu kontaktinformācija vai bankas dati;
  • ja esat AKKA/LAA pārstāvēts muzikālu, horeogrāfisku vai audiovizuālu darbu autors un vēlaties piereģistrēt savus darbus;
  • ja esat mūzikas izdevējs un vēlaties noslēgt līgumu ar AKKA/LAA;
  • ja esat AKKA/LAA autors un Jums ir jautājumi par autoratlīdzības sadali;
  • ja neesat AKKA/LAA pārstāvēts autors, taču Jūsu vārds minēts nenoskaidroto autoru sarakstā (skatīt sadaļu Meklējam tiesību īpašniekus).

 

AKKA/LAA Dokumentācijas un sadales nodaļas vadītājas vietnieces tālruņa nr. ir 67506426.