Statūti

Statūti apstiprināti ar biedrības AKKA/LAA 2017.gada 14.oktobra kopsapulces lēmumu un grozījumiem, kas izdarīti ar 2017.gada 14.decembra kopsapulces lēmumu.