Ievads

Ja vēlies cita autora radītu darbu ievietot internetā, nepieciešama licence.

Autortiesību likums nosaka: licence ir jāsaņem pirms darbu izmantošanas. Ir aizliegts izmantot darbus bez atļaujas.

 

AKKA/LAA aicina pievērst uzmanību tam, ka dažādiem darbu veidiem atšķiras gan licences izmaksas, gan atskaites, kas jāiesniedz par darbu izmantošanu internetā.