Ievads

Ja vēlaties izmantot aizsargātus dramatiskus un muzikāli dramatiskus darbus, tos publiski izpildīt, ierakstīt, pārraidīt, ievietot internetā, vajadzīga licence.

Autortiesības ir spēkā autora dzīves laikā un 70 gadus pēc viņa nāves.

 

Autortiesību likums nosaka: licence ir jāsaņem pirms darbu izmantošanas. Ir aizliegts izmantot darbus bez atļaujas.

 

Darba izmantošanas atļauju teātrim jāsāk kārtot pirms darba iestudēšanas, lai noskaidrotu autora pieprasīto atlīdzību un ņemtu vērā citus autora izvirzītus noteikumus. Autoram ir tiesības atļaut vai aizliegt iestudēt savu darbu.