Cik maksā licence

DJ ir iespēja iegādāties licenci vienam pasākumam un arī kalendārajam gadam. Reproducēšanas licence attiecas gan uz autortiesībām, gan blakustiesībām, un to pēc izvēles var saņemt gan biedrībā AKKA/LAA, gan biedrībā LaIPA.

  • Licences maksa (autoratlīdzība + blakustiesību maksa) vienam pasākumam  28,46 EUR
  • Licences maksa (autoratlīdzība + blakustiesību maksa) kalendārajam gadam  142,28 EUR

 

Jāņem vērā, ka atļauts veikt tikai likumīgi iegūtu fonogrammu reproducēšanu un licence tiek izsniegta konkrētam DJ, tā nav nododama trešajai personai. DJ nav tiesību izsniegt apakšlicences. Licence nedod DJ tiesības fonogrammas pārkopēt, iznomāt, ievietot internetā vai darīt ar tām jebko citu, kas nav paredzēts licences līgumā.

 

Minētās licences neattiecas uz darbu publisko izpildījumu. Tam ir nepieciešama atsevišķa atļauja. Pēc atļaujas mūzikas publiskam izpildījumam parasti vēršas kafejnīcas, bāri, kuros DJ uzstājas, vai pasākumu rīkotāji. Taču atsevišķos gadījumos, piemēram, ja dīdžejs ir arī pasākuma rīkotājs vai dīdžeja un pasākuma rīkotāja savstarpējā līgumā tā noteikts, licenci mūzikas publiskam izpildījumam var saņemt arī dīdžejs.

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar AKKA/LAA e-pastā info@akka-laa.lv vai 

 

  • reproducēšanas jautājumos – ar Mediju nodaļas speciālistu pa tālruni 67274164 vai 29204634;
  • publiskā izpildījuma jautājumos  ar Muzikālo darbu nodaļas vadītāju pa tālruni 67506422 vai 29191372.