Noslēgt līgumu

Autors, kura darbs (vismaz viens) ir publicēts vai izziņots, vai publiski izpildīts mehāniskajā ierakstā, var slēgt pilnvarojuma līgumu ar AKKA/LAA par savu mantisko tiesību pārvaldību. Ar to autors nodod biedrībai savas izņēmuma tiesības.

Izņēmuma tiesības ir autora ekskluzīvās tiesības lemt, kas darbu izmantos, saņemt atlīdzību par atļauju izmantot darbu un par darba izmantošanu. 

Izņēmuma tiesības autors var īstenot pats vai atļaut tās izmantot kādam citam – parasti autortiesību organizācijai.

 

Pēc līguma noslēgšanas biedrība AKKA/LAA saskaņā ar šo līgumu rīkojas autora vārdā un interesēs kā autora oficiāls pārstāvis.

 

Autoram, slēdzot līgumu, ir tiesības izvēlēties, kurus no darba veidiem nodot AKKA/LAA pārvaldījumā, kurus paturēt pašam savā rīcībā, kas nozīmē, ka to izmantošanu pārraudzīs un atlīdzību iekasēs autors pats.

 

Autora līgumu var noslēgt, sazinoties ar AKKA/LAA e-pastā info@akka-laa.lv vai zvanot Autoru daļai: 67506426 vai 26116669.

 

Informācija autoram pirms līguma slēgšanas.

 

 Līguma paraugs: vispārīgā daļa un sevišķā daļa.