Nolikums par Autora balvas piešķiršanu

1. Vispārīgie jautājumi 

Autoru biedrības AKKA/LAA Autora balva ir izveidota 2014.gadā saskaņā ar autoru biedrības padomes lēmumu. AKKA/LAA Autora balvas piešķiršana un tās pasniegšanas sarīkojums atbilst AKKA/LAA Kultūras un izglītības fonda mērķiem un uzdevumiem. 

 

2. Autora balvas piešķiršanas mērķis 

Autora balva ir autoru piešķirta balva – atzinība, kuras mērķis ir uzturēt Latvijas kultūras radītāju savstarpējās koleģiālās solidaritātes garu, atzīmēt autoru izcilus sasniegumus jebkurā darbu veidā un žanrā, stiprināt intelektuālā darba veicēju pašapziņu un pievērst uzmanību autoru organizācijai, kas administrē autoru mantiskās tiesības, nodrošinot autoru darbu likumīgu lietojumu un autoru darbu autortiesību aizsardzību Latvijā. Autora balvu piešķir par publiskotu jaunu darbu, kas radoši iedvesmojis vai provocējis ar novatorismu, profesionālismu, izcilu mākslinieciskumu. 

 

3. Autora balvas piešķiršanas kārtība un prēmijas vērtība 

Autora balvu piešķir Latvijas autoram par darbu vai darbiem, kas pirmoreiz publiskoti iepriekšējo divu gadu laikā no marta līdz februārim ieskaitot. Autora balvas kandidātus var izvirzīt ikviens AKKA/LAA pārstāvēts autors, autoru radošās savienības un apvienības. Par Autora balvas piešķiršanu lemj AKKA/LAA padome. Autora balvu skaitu nosaka AKKA/LAA padome. Autora balvu nepiešķir AKKA/LAA padomes locekļiem. Autora balvu piešķir reizi gadā un pasniedz aprīļa mēnesī, AKKA/LAA rīkoto Autoru dienu ietvaros. Autora balvu veido piemiņas balva un naudas summa 1111 eiro apmērā (pēc nodokļu nomaksas). 

 

4.Autora balvas finansējuma avots 

Autora balvu un ar tās pasniegšanas sarīkojumu saistīto finansējumu nodrošina AKKA/LAA Kultūras un izglītības fonds. Autora balvas un tās pasniegšanas sarīkojuma izdevumi tiek atspoguļoti AKKA/LAA Kultūras un izglītības fonda budžetā.