Kad nepieciešama licence

Jebkura autora radīts darbs var kļūt par uzņēmuma mārketinga instrumentu, kas piesaista klientus un palīdz uzņēmumam gūt peļņu.

Tā kā autoru radītie darbi ir viens no elementiem, kas nodrošina uzņēmuma veiksmi un izdošanos, arī autoriem ir tiesības par paveikto darbu saņemt atlīdzību un to darbu izmantotājiem ir pienākums autoriem par to atlīdzināt. Katrs autordarbs ir kāda cilvēka darba rezultāts, piemēram, mūzikas radīšanā piedalās vairāku cilvēku grupa – komponists saraksta melodiju, dzejnieks rada dziesmai vārdus, un aranžētājs dziesmu izveido jaunā skanējumā.

 

Atļauja nepieciešama jebkurā publiskā norises vietā, piemēram:

 

 • veikalos,
 • ēdināšanas uzņēmumos,
 • dažādos pasākumos,
 • sacensībās,
 • koncertos;
 • izstādēs;
 • u.tml.

 

Atļauja nepieciešama, ja vēlies publiski:

 

 • atskaņot muzikālus darbus;
 • demonstrēt filmas;
 • demonstrēt vizuālus darbus;
 • rīkot literārus lasījumus;
 • rīkot horeogrāfiskus uzvedumus.

 

Ja autoru darbu atskaņošanai izvēlaties ierakstītu mūziku (radio, TV, CD u.tml.), ir nepieciešams ne vien saņemt atļauju no autoru biedrības AKKA/LAA, bet arī noslēgt līgumu ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA). AKKA/LAA pārvalda darbu autoru tiesības, savukārt LaIPA – izpildītāju un fonogrammu producentu tiesības.

 

Autortiesību likums nosaka: licence ir jāsaņem pirms darbu izmantošanas. Ir aizliegts izmantot darbus bez atļaujas.

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar AKKA/LAA e-pastā info@akka-laa.lv vai zvanīt nodaļu pārstāvjiem:

 

 • muzikāli darbi – 67506422 vai 29191372
 • filmas – 67506424 vai 25446665
 • dramatiski, muzikāli dramatiski, horeogrāfiski, literāri darbi – 67506132 vai 22006650
 • gleznas, fotogrāfijas u.c. vizuālās mākslas darbi – 67506133 vai 26395939