Kas mēs esam

Latvijas autoru biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA) ir nevalstiska organizācija, kas apvieno dažādus autorus, kuri kopā, kolektīvā pārvaldījumā, īsteno savas mantiskās tiesības un veido efektīvu sadarbību starp autoriem un viņu darbu izmantotājiem, lai nodrošinātu darbu izmantotājiem ērtu iespēju likumīgi izmantot autoru darbus un autoriem saņemt par to atlīdzību.

 

Biedrības darbību regulē Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums.

AKKA/LAA pārstāv vairāk nekā 6 500 Latvijas autoru un vairāk nekā 4 miljonus ārvalstu autoru. Ārzemju autoru intereses AKKA/LAA pārstāv, pamatojoties uz vairāk nekā 130 savstarpējās pārstāvniecības līgumiem, kas noslēgti ar ārvalstu autortiesību organizācijām.

 

AKKA/LAA ir multirepertuāra autortiesību organizācija – tā pārstāv muzikālo, literāro, dramatisko, vizuālo, audiovizuālo darbu repertuāru un šo darbu lietojumu.

 

AKKA/LAA arī

 

  • iekasē atlīdzību par reproducēšanai izmantojamām iekārtām un materiālajiem nesējiem un sadala to autortiesību un blakustiesību īpašniekiem,
  • sadala atlīdzību par darbu publisko patapinājumu,
  • pārvalda vizuālo darbu tālākpārdošanu.

 

Autori pilnvarojuši AKKA/LAA izsniegt atļaujas savu darbu izmantojumam, iekasēt par to autoratlīdzību un izmaksāt to autoriem. Kultūras radītājiem biedrības darbs dod laiku un līdzekļus jaunu kultūras produktu/vērtību radīšanai.

 

Autoru darbu izmantotājiem AKKA/LAA atļauja jeb licence nodrošina likumīgu darbu lietojumu.