Autortiesību bezgalības balvas nolikums

1. Vispārīgie jautājumi

 

AKKA/LAA Autortiesību bezgalības balva ir izveidota 1999.gadā saskaņā ar autortiesību organizācijas AKKA/LAA valdes lēmumu.

Biedrības AKKA/LAA Autortiesību bezgalības balvas piešķiršana un tās pasniegšanas sarīkojums atbilst AKKA/LAA  Kultūras un izglītības fonda mērķiem un uzdevumiem.

 

2. Autortiesību bezgalības balvas piešķiršanas mērķis

 

Autortiesību bezgalības balvu piešķir, lai popularizētu autoru darbu dažādos žanrus un autoru darbu izmantošanas dažādos veidus, stiprinātu intelektuālā darba veicēju kopības apziņu, pievērstu uzmanību autoru darbu autortiesību aizsardzībai un autoru organizācijai, kas kolektīvi pārvalda autoru mantiskās tiesības.

 

3. Autortiesību bezgalības balvas piešķiršanas kārtība un prēmijas vērtība

 

  • Autortiesību bezgalības balvu piešķir biedrības AKKA/LAA pārstāvētam Latvijas autoram un arī nepārstāvētam autoram, kas ir viņa līdzautors, par kāda viena darba visdažādākajiem izmantojuma veidiem viena gada laikā vai vienreizēju un spilgtu kāda autora darba vai darbu lietojumu.
  • Balvu nepiešķir autora mantiniekiem.
  • Autortiesību bezgalības balvu autoru organizācijas padome piešķir reizi gadā, balstoties uz atskaitēm par autoru darbu izmantojumu iepriekšējā gadā.
  • Autors gada laikā var saņemt tikai vienu balvu arī tad, ja visdažādākajos veidos izmantoti vairāki viņa darbi.
  • Balvu skaitu nosaka biedrības AKKA/LAA padome, ievērojot žanru samēru un autoru devumu iepriekšējā gadā.
  • Balva var būt naudas vai priekšmeta veidā, kura vērtību ikreiz nosaka un apstiprina AKKA/LAA padome.

 

4. Autortiesību bezgalības balvas finansējuma avots

 

Autortiesību bezgalības balvu un ar balvu pasniegšanas sarīkojumu saistīto finansējumu nodrošina AKKA/LAA Kultūras un izglītības fonds. Autortiesību bezgalības balvu un balvu pasniegšanas sarīkojuma izdevumi tiek atspoguļoti AKKA/LAA Kultūras un izglītības fonda budžetā.