Saņemt licenci

Lai saņemtu licenci autoru darbu izmantojumam pasākumos atkarībā no darbu izmantojuma veida, aizpildiet pieteikumu.

Pieteikumu iespējams aizpildīt elektroniski vai klātienē AKKA/LAA birojā.

 

Saņemt licenci

 

Līgumus parakstām attālināti, apstiprinātus ar drošu elektronisko parakstu vai saņemtus kā pasta sūtījumu.

 

Muzikāli darbi:

 

 

Vizuāli darbi:

 

 

 Tiešraides koncerts vai pasākums tiešsaistē: