Autoratlīdzības iekasēšana, sadale un izmaksa

Par jebkuru literāru darbu, ko aizsargā autortiesības, tā autoram ir tiesības saņemt atlīdzību par darba tālāku izmantošanu  publisku izpildījumu, publicēšanu, reproducēšanu, pārraidīšanu u.c.

AKKA/LAA iekasē atlīdzību no literāro darbu lietotājiem, sadala un izmaksā to autoriem saskaņā ar lietotāju iesniegtām ziņām.