Atskaites

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 36. pants noteic, ka ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc finanšu gada beigām AKKA/LAA sniedz pārstāvētajam autortiesību subjektam informāciju par:

 

  • kontaktinformāciju, ko viņš atļāvis kolektīvā pārvaldījuma organizācijai izmantot autortiesību subjekta noskaidrošanai un atrašanai;
  • iepriekšējā finanšu gadā aprēķinātajiem ieņēmumiem no tiesību pārvaldības;
  • atlīdzību sadalījumā pa pārvaldītajām tiesībām un izmantošanas veidiem, kuru kolektīvā pārvaldījuma organizācija iepriekšējā finanšu gadā izmaksājusi autortiesību subjektam;
  • laikposmu, kurā notikusi darba izmantošana, par ko autortiesību subjektam aprēķināta un izmaksāta atlīdzība;
  • iepriekšējā finanšu gadā veiktajiem atskaitījumiem pārvaldījuma izdevumu segšanai;
  • atskaitījumiem, kas iepriekšējā finanšu gadā veikti ar pārvaldījuma izdevumiem nesaistītiem mērķiem, tai skaitā atskaitījumiem sociālo, kultūras vai izglītības pakalpojumu sniegšanai;
  • visiem autortiesību subjektam aprēķinātajiem, bet neizmaksātajiem ieņēmumiem no tiesību pārvaldības. 

Autori, kas ar AKKA/LAA noslēguši pilnvarojuma līgumu, atskaiti saņems aprīlī kopā ar paziņojumu par fiziskajai personai iepriekšējā gadā izmaksātajām summām.

 

Ja aprēķinātās un izmaksātās atlīdzības pārskata atskaiti vēlaties saņemt agrāk, lūdzam veikt pieprasījumu, sazinoties ar AKKA/LAA grāmatvedību: Baiba.Rapa@akka-laa.lv (67315632).