Ievads

Ja vēlaties izmantot ar autortiesībām aizsargātus darbus dažādos pasākumos, sarīkojumos, sacensībās, koncertos vai jebkur citur starp savstarpēji personiski nesaistītiem sabiedrības locekļiem, atļauju jeb licenci varat saņemt AKKA/LAA.

Autortiesības ir spēkā autora dzīves laikā un 70 gadus pēc viņa nāves.

 

Ja muzikālu darbu atskaņošanai izvēlaties ierakstītu mūziku (radio, TV, CD u.tml.), ir nepieciešams ne vien saņemt atļauju no autoru biedrības AKKA/LAA, bet arī noslēgt līgumu ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA). AKKA/LAA pārvalda darbu autoru tiesības, savukārt LaIPA – izpildītāju un fonogrammu producentu tiesības.

 

Autortiesību likums nosaka: licence ir jāsaņem ne vēlāk kā 10 dienas pirms darbu izmantošanas. Ir aizliegts izmantot darbus bez atļaujas.