Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Informācijas  tehnoloģiju nodaļas galvenais uzdevums ir nodrošināt datortehnikas un programmu darbību, veikt nepieciešamās unikālās programmatūras izstrādi un uzturēt biedrībai nepieciešamās datorprogrammas un datubāzes.

Šī nodaļa nodrošina praktisku palīdzību AKKA/LAA datorprogrammu lietotājiem, iepazīstoties ar ārvalstu māsu organizāciju programmnodrošinājumu un sekojot Starptautiskās autoru un komponistu biedrību konfederācijas (CISAC) Vienotās informācijas sistēmas (CIS) attīstībai.