Nesēju atlīdzības nodaļa

Nesēju atlīdzības nodaļas galvenais uzdevums ir iekasēt atlīdzību par tukšajiem datu nesējiem  kompaktdiskiem, audio un videokasetēm u.c.  un reproducēšanas ierīcēm un veikt iekasētās atlīdzības sadali tiesību īpašniekiem.

Nesēju atlīdzības apmērs ir noteikts  MK noteikumos Nr. 321 "Noteikumi par materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu, atmaksāšanas, sadales un izmaksu kārtību". Šī nodaļa iekasē un sadala atlīdzību autoriem, ko pārstāv AKKA/LAA, un blakustiesību īpašniekiem – mūzikas izdevējiem un producentiem, kinoproducentiem un aktieriem, ko pārstāv blakustiesību organizācijas.

 

Nodaļa uztur datu nesēju, reproducēšanas iekārtu ievedēju un profesionālo lietotāju reģistrus.

 

Kādos gadījumos jāvēršas AKKA/LAA Nesēju atlīdzības nodaļā:

 

  • ja vēlaties importēt/ražot/pārdot tukšos datu nesējus vai reproducēšanas ierīces;
  • ja esat profesionāls tukšo nesēju izmantotājs un vēlaties izmantot tukšos datu nesējus savā profesionālajā darbībā.

 

AKKA/LAA Nesēju atlīdzības nodaļas vadītāja tālruņa nr. ir 67274164.