Nesēja atlīdzība

Autortiesību likums liedz lietot aizsargātus autordarbus bez autora atļaujas. 

Taču darbu kopēšanas gadījumā lietotājam nav iespējas noskaidrot katra autora viedokli. Lai pasargātu gan darbu autorus, gan to lietotājus, likums ierobežo tiesību īpašnieku tiesības pašiem atļaut vai aizliegt kopēšanu un noteikt pašiem vēlamo atlīdzību, savukārt lietotājam piešķir tiesības kopēt darbus personīgai lietošanai, neprasot atļauju, bet samaksājot valsts noteiktu nelielu atlīdzību (MK noteikumi nr.321).

 

Nesēja atlīdzības sadale:

 

 38.66% – autori (AKKA/LAA)

 24% – izpildītāji/ mūziķi (LaIPA)

 24% – mūzikas producenti (LaIPA)

 6,67% – filmu producenti (LKA)

 6,67% – izpildītāji/ aktieri (LaPAA)

 

 

Nesēja atlīdzības sadales noteikumi