Autortiesību kolektīvais pārvaldījums

Ja autortiesību īpašnieku mantisko tiesību aizsardzību nevar nodrošināt individuālā kārtā vai ja šāda aizsardzība ir apgrūtināta, autortiesību pārvaldījumu veic kolektīvi.

To dara pašu autoru dibinātas bezpeļņas autortiesību organizācijas jeb mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, kas ir nevalstiskas organizācijas.

 

Latvijas Republikā šādu organizāciju darbību regulē Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums.

 

Visbiežāk autori savu darbu pārvaldīšanu autortiesību organizācijām uztic  šādos gadījumos:

 

  • autoram ir liels skaits darbu, un ir grūti izsekot līdzi to izmantojumam;
  • arvien pieaug autora darbu izmantotāju skaits;
  • autoram trūkst specifiskas juridiskas izglītības un zināšanu, lai tas pats ar katru savu darbu izmantotāju slēgtu līgumu, vienotos par licenču noteikumiem, izrakstītu rēķinu, pēc tam sagatavotu atskaites un veiktu nodokļu nomaksu.

 

Līdz ar to vienkāršākais un autoram efektīvākais darbu izmantošanas pārvaldīšanas modelis ir autortiesību kolektīvais pārvaldījums. 

 

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums nosaka tikai kolektīvu pārvaldījumu attiecībā uz:

 

  • publisku izpildījumu, ja tas notiek izklaides vietās, kafejnīcās, veikalos, viesnīcās un citās līdzīgās vietās;
  • nomu, īri un publisku patapināšanu (izņemot datorprogrammas, datubāzes un mākslas darbus);
  • retranslēšanu pa kabeļiem (izņemot raidorganizāciju tiesības, neatkarīgi no tā, vai tās ir pašas raidorganizācijas tiesības vai tās raidorganizācijai nodevuši autortiesību vai blakustiesību subjekti);
  • reproducēšanu personiskām vajadzībām;
  • reprogrāfisku reproducēšanu personiskām vai dienesta vajadzībām;
  • vizuālās mākslas oriģināldarbu tālākpārdošanu;
  • komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu.

 

Atšķirībā no individuālā tiesību pārvaldījuma kolektīvais pārvaldījums notiek saskaņā ar pašu autoru apstiprinātajiem kopējiem tarifiem lielām darbu grupām un lielām lietotāju grupām. Tādējādi katrs autors kolektīvā pārvaldījumā par tādu pašu darbu saņem tādu pašu autoratlīdzību kā pārējie autori šajā pašā darbu grupā šajā pašā darbu izmantojuma veidā.