Publiskā patapinājuma nodaļa

AKKA/LAA Publiskā patapinājuma nodaļas galvenais uzdevums ir organizēt statistisko izpēti par autoru darbu un fonogrammu publisko patapinājumu Latvijas bibliotēkās.

Tās mērķis ir veikt Kultūras ministrijas aprēķinātās un samaksātās atlīdzības sadali saskaņā ar MK noteikumiem Nr.565 "Kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu".

 

Nodaļa uztur Latvijā lielāko publiskam patapinājumam aktīvi lietoto autoru darbu datubāzi. 

 

Kādos gadījumos jāvēršas AKKA/LAA Publiskā patapinājuma nodaļā:

 

  • ja esat kādas grāmatas autors vai līdzautors (autors, tulkotājs, sastādītājs, mākslinieks);
  • ja esat privātas bibliotēkas pārstāvis.

 

AKKA/LAA Publiskā patapinājuma nodaļas vadītāja tālruņa nr. ir 67506424.