Darbu reģistrācija

Horeogrāfisko darbu reģistrācija nepieciešama, lai būtu precīzi zināmi autoru darbu nosaukumi un visi darba autori.

Šāda informācija ir būtiska, lai darbu lietotāju atskaitēs būtu iespējams identificēt norādītos darbus un to autorus un precīzi veikt iekasētās atlīdzības sadali.

 

Autori savus darbus var reģistrēt tikai gadījumā, ja ir noslēgts līgums ar AKKA/LAA.

 

Darba reģistrācija AKKA/LAA nevar kalpot kā autorības apliecinājums!

 

AKKA/LAA reģistrējot horeogrāfisku darbu, tiek fiksēta šāda informācija:

 

  • darba nosaukums,
  • alternatīvais darba nosaukums (ja tāds ir),
  • žanrs,
  • darba ilgums,
  • komponists,
  • horeogrāfs,
  • aranžētājs,
  • teksta autors,
  • izpildītājs.

 

 

Ja horeogrāfija tiek veidota, izmantojot aizsargātu darbu, jāsaņem atļauja no darba autora. Horeogrāfiska darba autoram ar mūzikas autoru jāslēdz savstarpējs līgums.

 

Reģistrācijas kartēs vai elektroniskajā darbu reģistrācijas sistēmā autors vai autori ieraksta visas nepieciešamās ziņas par darbu, tajā skaitā arī autoratlīdzības procentuālo sadalījumu starp autoriem, un ar savu parakstu apliecina sniegto ziņu pareizību. 

 

Horeogrāfiskā darba reģistrācijas dati ir pamats atlīdzības sadalei starp autoriem.