Noslēgt līgumu

Autors, kura darbs (vismaz viens) ir publicēts, izziņots vai publiski izpildīts mehāniskajā ierakstā, var slēgt pilnvarojuma līgumu ar AKKA/LAA par savu mantisko tiesību pārvaldījumu. Ar to autors nodod biedrībai savas izņēmuma tiesības.

Izņēmuma tiesības ir autora ekskluzīvās tiesības lemt, kas darbu izmantos, saņemt atlīdzību par atļauju izmantot darbu un par darba izmantošanu. 

Izņēmuma tiesības autors var īstenot pats vai atļaut izmantot kādam citam – parasti autortiesību organizācijai.

 

Pēc līguma noslēgšanas biedrība AKKA/LAA rīkojas autora vārdā un interesēs kā autora oficiāls pārstāvis.

 

Autoram, slēdzot līgumu, ir tiesības izvēlēties, kurus no darbu veidiem nodot AKKA/LAA pārstāvniecībā, kurus paturēt savā rīcībā, kas nozīmē, ka to izmantošanu pārvaldīs un atlīdzību iekasēs autors pats.

 

Autora līgumu var noslēgt, sazinoties ar AKKA/LAA e-pastā info@akka-laa.lv vai zvanot Autoru daļai: 67506426 vai 26116669.

 

Informācija autoram pirms līguma slēgšanas. 

 

Līguma paraugs: vispārīgā daļa un sevišķā daļa.