Autortiesību muzejs

Muzejs dibināts un joprojām tiek veidots, lai vāktu, saglabātu, pētītu un popularizētu ar autortiesību jautājumu risināšanu saistītus materiālus, kas attiecas uz autortiesību likumu ieviešanu un realizāciju Latvijā un arī uz autortiesību mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas vēsturi.

 

Muzejam ir pētnieciska un izglītojoša ievirze.

 

Arī Jūs varat piedalīties muzeja veidošanā, papildinot tā krājumu ar liecībām, kas var noderēt ekspozīcijas veidošanā.