Autoru dienas

No 2005.gada  autoru biedrība AKKA/LAA  atzīmē Autoru dienas, kas veltītas Pasaules grāmatu un autortiesību dienai 23.aprīlī un Pasaules intelektuālā īpašuma dienai 26.aprīlī.

Projektā iekļauti dažādi pasākumi ar mērķi vairot sabiedrības informētību par autortiesībām un veicināt autortiesību ievērošanu valstī.

 

Autoru dienu mērķis ir akcentēt būtiskākos autortiesību jautājumus, informēt sabiedrību par autoru ieguldījumu Latvijas kultūrā un viņu autortiesībām, to būtību un īstenošanu.

 

Pasākumos biedrībā lielākā uzmanība tiek pievērsta studentu – topošo kultūras darbinieku un citu ar autortiesībām saistītu specialitāšu pārstāvju – izglītošanai par autortiesību jautājumiem, kas būs būtiski studentu turpmākajās darba gaitās.

 

Autoru dienās biedrība piedāvā studentiem:

 

  • iepazīties ar autortiesību pārvaldības darbu,
  • doties ekskursijā pa biedrības telpām un redzēt, kā tiek slēgti līgumi ar autoriem,
  • kā tiek aprēķināta un autoriem sadalīta atlīdzība par viņu darbu lietošanu,
  • paviesoties Autortiesību muzejā un uzzināt, kā autortiesības radušās un attīstījušās,
  • uzzināt praktiskas lietas, kas būs noderīgas studentu tālākajās darba gaitās, piemēram, kādos gadījumos ir nepieciešama licence autordarbu lietošanai, kāds ir licences iegūšanas process, kādus dokumentus nepieciešams iesniegt, kā tiek noteikts, cik liela atlīdzība autoram pienākas par viņa darba izmantošanu, un kā samaksātā atlīdzība nonāk pie autoriem.

 

Ja vēlaties semināru arī savas augstskolas studentiem, lūdzu, rakstiet uz info@akka-laa.lv.