Lietvedības nodaļa

Lietvedības nodaļa pārrauga AKKA/LAA dokumentus un vietējās un starptautiskās korespondences plūsmu. 

Nodaļas pamatfunkcijas:

 

  • izstrādāt lietu nomenklatūru jeb dokumentu aprites reģistrēšanas kārtību, darba instrukcijas un citus organizatoriskos dokumentus, lai reglamentētu saimnieciskās sadarbības līgumu, uzņēmuma līgumu, darba līgumu, cita veida līgumu un vēstuļu reģistrāciju,
  • arhivēt dokumentu un sarakstes materiālus.
  • noformēt dokumentus par darbinieku pieņemšanu un atbrīvošanu, aizvietošanu, mācību praksi, atvaļinājumiem, komandējumiem,
  • veikt personu datu uzskaiti,
  • sniegt informāciju biedrības struktūrvienībām par personālu.

 

Tieši  Lietvedības nodaļa ir atbildīga par AKKA/LAA padomes sēžu organizēšanu, laikus nosūtot sanāksmju darba kārtību, izskatāmos  dokumentus un sagatavotos  dokumentu projektus.

 

AKKA/LAA Lietvedības nodaļas vadītājas tālruņa nr. ir 67506131.