Nekomerciālā licence

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums nosaka – autors, ja vēlas, var izsniegt licences savu darbu nekomerciālai izmantošanai, arī būdams līgumattiecībās ar AKKA/LAA.

Lai šāda licence būtu spēkā, tai jāatbilst noteikumiem, ko apstiprinājusi AKKA/LAA  biedru kopsapulce: