Autoratlīdzības iekasēšana, sadale un izmaksa

Autoratlīdzības procentuālajam sadalījumam ir jāatbilst katra autora reālajam ieguldījumam horeogrāfiska darba radīšanā, jo, vienreiz aizpildot kartīti, turpmāki labojumi nebūs iespējami.

Katra muzikāli horeogrāfiska darba kopējā vērtība neatkarīgi no autoru skaita tiek pielīdzināta 100%.

 

 

Par horeogrāfisku darbu izmantojumu iekasētās atlīdzības sadales noteikumi:

 

 

literāru un dramatisku darbu sadales noteikumi, punkts 2.2.

 

muzikālo darbu sadales noteikumi, punkts 5.4.1.