Nenoskaidrotie tiesību īpašnieki

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums  nosaka, kādos gadījumos autora mantiskās tiesības ir pārvaldāmas tikai kolektīvi. 

Tas nozīmē, ka šajos gadījumos AKKA/LAA vāc atlīdzību par autora darbu izmantošanu neatkarīgi no tā, vai autors ir vai nav noslēdzis līgumu ar AKKA/LAA.

 

Tikai kolektīvi AKKA/LAA pārvalda:

 

  • autoru darbu izmantojumu publiskajā izpildījumā, ja tas notiek izklaides vietās, kafejnīcās, veikalos, viesnīcās u.tml.;
  • darbu publisku patapinājumu (izņemot datorprogrammas, datubāzes un mākslas darbus);
  • retranslēšanu pa kabeļiem;
  • reproducēšanu personiskai lietošanai jeb tā saukto tukšā materiālā nesēja atlīdzību;
  • vizuālās mākslas darbu tālākpārdošanu.

 

Šo iekasēto atlīdzību reizēm nav iespējams izmaksāt tāpēc, ka biedrībai trūkst nepieciešamās informācijas par autoru: nav apliecinājuma, ka viņš patiešām radījis izmantoto darbu, nav autora personas koda, dzīvesvietas adreses, bankas konta, mantinieku gadījumā – mantošanas apliecības.

 

Lūdzam pieteikties autorus vai to mantiniekus!

 

 

Meklējam Latvijas autorus (sk. kopsarakstu šeit)!

 

 Visu autoru saraksti pa darbu veidiem:

 

  

Saskaņā ar Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumu atlīdzību, ko nevar izmaksāt, dēvē par neizmaksājamiem ieņēmumiem. Ja mantisko autortiesību īpašnieku neizdodas noskaidrot vai atrast, viņa prasījumi izmaksāt atlīdzību noilgst triju gadu laikā pēc tā finanšu gada beigām, kurā ieņēmumi no tiesību pārvaldības iekasēti.

 

  

Lūdzam sazināties ar AKKA/LAA e-pastā info@akka-laa.lv vai zvanīt Autoru daļai: 67506426 vai 26116669. Iesniegums atlīdzības saņemšanai meklējams šeit.