Literāro un dramatisko darbu nodaļa

Literāro un dramatisko darbu nodaļas galvenais uzdevums ir licencēt AKKA/LAA pārstāvēto autoru literāro un dramatisko darbu izmantojumu. 

AKKA/LAA Literāro un dramatisko darbu nodaļa slēdz līgumus ar autoru darbu izmantotājiem:

 

  • preses un grāmatu izdevējiem, kas publicē reiz jau publicētus literārus darbus vai to fragmentus;
  • profesionālajiem un amatieru teātriem, kas iestudē izrādes;
  • vai jebkuru citu personu, kas vēlas izmantot literārus un dramatiskus (muzikāli dramatiskus un horeogrāfiskus) darbus.

 

AKKA/LAA Literāro un dramatisko darbu nodaļa uztur Latvijas teātra iestudējumu lielāko datubāzi.

 

Kādos gadījumos jāvēršas AKKA/LAA Literāro un dramatisko darbu nodaļā:

 

  • ja vēlaties iestudēt un izrādīt dramatisku vai muzikāli dramatisku darbu (veidot izrādi);
  • ja vēlaties publicēt kādu reiz jau publicētu literāru darbu vai tā fragmentu grāmatā, preses izdevumā, uz sarīkojumu programmām vai plakātiem, vai citur;
  • ja esat literāra vai dramatiska darba autors, kostīmu mākslinieks, scenogrāfs vai horeogrāfs un vēlaties noslēgt līgumu ar AKKA/LAA, uzticot biedrībai savu mantisko tiesību pārvaldījumu, vai arī Jums kā AKKA/LAA autoram ir jautājumi par savu darbu izmantojumu.

 

AKKA/LAA Literāro un dramatisko darbu nodaļas vadītājas tālruņa nr. ir  67506132.