Autora balva

 

Autoru biedrības AKKA/LAA Autora balva tika izveidota 2014.gadā, un tās finansēšana ar AKKA/LAA padomes lēmumu pārtraukta  2021.gada 16.decembrī.

 

Autora balvas mērķis bija uzturēt Latvijas kultūras radītāju savstarpējās koleģiālās solidaritātes garu, atzīmēt autoru izcilus sasniegumus jebkurā darbu veidā un žanrā, stiprināt intelektuālā darba veicēju pašapziņu un pievērst uzmanību autoru organizācijai, kas nodrošina autoru mantisko tiesību īstenošanu Latvijā. 

 

Ar šo balvu autori cildināja kolēģu pārsteidzošus un stiprus darbus, kuri radoši iedvesmojuši vai provocējuši citus autorus ar novatorismu un profesionalitāti. 

 

Autora balvu piešķīra Latvijas autoram par vienu darbu, kas publiskots iepriekšējo divu gadu laikā no marta līdz februārim ieskaitot.