Noslēgt līgumu

Autors, kura darbs (vismaz viens) ir publicēts, izziņots vai publiski izpildīts mehāniskajā ierakstā, var slēgt pilnvarojuma līgumu ar AKKA/LAA par savu mantisko tiesību pārvaldījumu. Ar to autors nodod AKKA/LAA savas izņēmuma tiesības.

Izņēmuma tiesības ir autora ekskluzīvās tiesības lemt, kas darbu izmantos, saņemt atlīdzību par atļauju izmantot darbu un par darba izmantošanu. 

Izņēmuma tiesības autors var īstenot pats vai atļaut izmantot kādam citam – parasti autortiesību organizācijai.

 

Pēc līguma noslēgšanas biedrība AKKA/LAA rīkojas autora vārdā un interesēs kā autora oficiāls pārstāvis.

 

Autoram, slēdzot līgumu, ir tiesības izvēlēties, kurus no darba veidiem nodot AKKA/LAA pārvaldījumā un kurus paturēt pašam savā rīcībā, kas nozīmē, ka to izmantojumu pārvaldīs un atlīdzību iekasēs autors pats.

 

Autora līgumu var noslēgt, sazinoties ar  AKKA/LAA e-pastā info@akka-laa.lv vai telefoniski 26116669 (Autoru daļa).

 

Informācija autoram pirms līguma slēgšanas. 

 

Līguma paraugs: vispārīgā daļa un sevišķā daļa.