Kā kļūt par autoru kopsapulces biedru

Par biedru var kļūt gan fiziska persona, kas ir pilnvarojusi biedrību administrēt autora mantiskās tiesības noteiktos darbu izmantojuma veidos, gan juridiska persona, kas ir autoru mantisko tiesību pārņēmēja un kura ir noslēgusi līgumu ar AKKA/LAA par autora mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu.

 

Lai kļūtu par organizācijas biedru, jāizsaka sava vēlēšanās uz vietas organizācijas birojā vai e-pastā info@akka-laa.lv, jāaizpilda fiziskas personas pieteikums vai juridiskas personas pieteikums un parakstīts dokuments jānogādā AKKA/LAA birojā, atsūtīts e-pastā info@akka-laa.lv (ja parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) vai piegādāts kā fizisks eksemplārs (A.Čaka iela 97 Rīgā, LV-1011).

 

Aicinām paralēli iepazīties ar šobrīd spēkā esošo Biedru uzņemšanas kārtību.

 

Kļūstot par autoru kopsapulces biedru, autoram ir tiesības piedalīties organizācijas procesos, iespēja ievēlēt savu pārstāvi AKKA/LAA galvenajā lēmējinstitūcijā – Autoru padomē – , caur saviem pārstāvjiem ietekmēt svarīgāko lēmumu pieņemšanu un sekot līdzi, vai Jūsu kā organizācijas biedra intereses ir pilnībā ievērotas.