Pieteikums muzikālu darbu reproducēšanai (CD, DVD u.c.)

1. Informācija par producentu (licenciātu)

2. Informācija par programmu (ierakstu)

3. Informācija par tirāžu (norādīt eksemplāru skaitu katram formātam)

4. Informācija par cenu (norādīt cenas un daudzumu pa kategorijām)

5. Kontaktpersona

6. Paraksttiesīgā persona

7. Līgumu parakstīsim

1. Lūdzu, pieteikumam pielikumā pievienojiet darbu sarakstu.

 

2. Ja albuma bukletā tiks iekļauti dziesmu teksti, lūdzu, aizpildiet arī pieteikumu literāro darbu publikācijai bukletā!

 

3. Norādiet katra ieraksta atskaņošanas laiku minūtēs un sekundēs.

 

4. Ja skaņdarba nosaukums ir mainīts (tulkots), norādiet arī oriģinālo nosaukumu.

 

5. Norādiet katras personas pilnu vārdu un uzvārdu.

 

6. Vokālajam ierakstam vienmēr norādiet teksta autoru.