Pieteikums literāru darbu publikācijai kalendāros, uz pastkartēm, bukletos u.tml.

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

2. Kontaktpersona

3. Paraksttiesīgā persona

4. Līgumu parakstīsim

5. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

6. Informācija par izdevumu

7. Informācija par darbiem

AKKA/LAA atgādina, ka darba publikācijas pieteikuma iesniedzējs ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību un precizitāti.