Piekļuve muzikālo darbu datubāzei

  • AKKA/LAA muzikālo darbu datubāzi veido AKKA/LAA tieši pārstāvēto autoru reģistrētie darbi, kā arī no citiem avotiem (ārvalstu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju dati, utt.) apkopotie dati.
  • AKKA/LAA pieliek maksimālas pūles, lai datubāzē iekļautie dati būtu aktuāli. Tomēr, ievērojot to, ka AKKA/LAA datubāze tiek pastāvīgi papildināta un labota, tajā var būt neprecizitātes, atsevišķas izmaiņas tajā var tikt ietvertas ar novēlošanos, kā arī tajā var nebūt ietverti visi autoru muzikālie darbi.
  • AKKA/LAA neuzņemas nekādu atbildību par jebkāda veida tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas varētu rasties saistībā ar piekļuvi AKKA/LAA datubāzei, kā arī saistībā ar tās izmantošanu, paļaušanos uz tajā ietvertajiem datiem, tostarp kļūdām vai nepilnīgiem datiem.