Par Pasaules Intelektuālā īpašuma dienu

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību intelektuālā īpašuma aizsardzībai, kopš 2000. gada visās WIPO (World Intellectual Property Organization) dalībvalstīs 26. aprīlī tiek atzīmēta Pasaules intelektuālā īpašuma diena.

 

 

Šāds datums ir noteikts par godu Vispasaules intelektuālā īpašuma aizsardzības organizācijas WIPO dibināšanai 1970. gada 26. aprīlī.

 

Pasaules intelektuālā īpašuma dienas ietvaros visās WIPO dalībvalstīs notiek dažādi pasākumi ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību tam, kāda nozīme un ietekme intelektuālajam īpašumam, tajā skaitā arī autortiesību aizsargātiem darbiem, ir ikviena cilvēka dzīvē, paaugstināt sabiedrības izpratni par intelektuālā īpašuma aizsardzības nozīmi dažādu inovāciju radīšanā, pagodināt visus autorus un izgudrotājus, kā arī veicināt intelektuālā īpašuma aizsardzību.