Kopsapulces darbs

30. augustā norisinājās AKKA/LAA biedru atkārtotā kopsapulce. 10. augusta sapulce nebija lemtspējīga kvoruma trūkuma dēļ. Atkārtoti sasaukta, tā ar to pašu darba kārtību bija lemtspējīga neatkarīgi no klātesošo biedru skaita.

Biedri tikās tiešsaistē, ZOOM platformā, un klātesoša dalībnieka statuss balsstiesību ziņā bija arī tiem biedriem, kas izmantoja iespēju iesūtīt iepriekšēju balsojumu.

Ar balsu vairākumu kopsapulce apstiprināja biedrības ikgadējo atklātības ziņojumu. Tad ar pārskatu par AKKA/LAA padomes darbu 2020. gadā nāca klajā biedrības prezidents Kārlis Kazāks, klātesošie biedri uzklausīja AKKA/LAA izpilddirektores Ineses Paklones atklātības ziņojumu un Kārlis Kazāks sniedza visu padomes locekļu atklātības ziņojumu kopsavilkumu.

 

Būtisks darba kārtības jautājums bija lēmums par atskaitījumiem no iekasētās datu nesēju atlīdzības (DNA) AKKA/LAA Kultūras un izglītības fondam . Šogad MK noteikumos, kas regulē DNA administrēšanu un lielumu, tika pieņemti grozījumi, kas pieļauj AKKA/LAA ar kopsapulces lēmumu daļu šīs atlīdzības novirzīt Kultūras un izglītības fondā. KIF līdzekļus veido atlīdzība par autoru darbu izmantojumu no tādām jomām, kur ir obligāts kolektīvais pārvaldījums, un tikai nenoskaidrotā autoratlīdzība pēc trīs gadu termiņa beigām. Pateicoties digitalizācijai, sadales tiek veiktas arvien ātrāk un precīzāk, līdz ar to nenoskaidrotās atlīdzības apmērs sarūk un arī KIF līdzekļi samazinās. AKKA/LAA padome šobrīd balsojamajā jautājumā ir ietvērusi divus variantus – 20% un 25%. Balsojums par 20% ļautu KIF līdzekļu apjomam saglabāties stabilā līmenī, bet ar tendenci samazināties, savukārt pie 25% fonda līdzekļu apjoms būtu stabils ar tendenci pieaugt par 5000 EUR gadā. Ja padome redzēs, ka jautājums ir pārskatāms, to varēs atkārtoti iekļaut kopsapulces darba kārtībā nākamgad.

 

Balsojumā noskaidrojās, ka AKKA/LAA kopsapulce lēmusi biedrības Kultūras un izglītības fondam novirzīt 25% no atlīdzības, kas iekasēta par tukšajiem datu nesējiem un reproducēšanai izmantojamām iekārtām.

Visi jaunumi