PIETEIKUMS autoru darbu publiskam izpildījumam, demonstrējot IESTUDĒJUMA IERAKSTU

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

2. Informācija par pasākumu

3. Informācija par licences apjomu

4. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

5. Kontaktpersona

6. Paraksttiesīgā persona

7. Līgumu parakstīsim

7. Informācija par iestudējumu