Iestudējuma reģistrācijas pieteikums

1. Informācija par iestudētāju

2. Informācija par iestudējumu

3. Informācija par iestudējuma autoriem (oriģinālrakstībā vai transkripcijā latīņu alfabētā, ja oriģinālvaloda neizmanto latīņu alfabētu)

4. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

5. Kontaktpersona

6. Paraksttiesīgā persona

7. Līgumu parakstīsim

Iestudējumā izmantotas jau esošas mūzikas atšifrējums (oriģinālrakstībā vai transkripcijā latīņu alfabētā, ja oriģinālvaloda neizmanto latīņu alfabētu)