Pieteikums mūzikas publiskam izpildījumam viesnīcā (izņemot restorānu, bāru, kafejnīcu)

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

2. Informācija par publiskā izpildījuma vietu

3. Informācija par telpām, kurās tiks izmantota mūzika

4. Mūzika stacionāros skaļruņos ārpus telpām

5. Laika periods, kuram licence nepieciešama

6. Informācija par vēlamo autoratlīdzības maksājumu periodu

7. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

8. Kontaktpersona

9. Paraksttiesīgā persona

10. Līgumu parakstīsim