Pieteikums mūzikas publiskam izpildījumam veikalos un klientu apkalpošanas zālēs

Jūsu ērtības labad aizpildīto pieteikumu vienlaikus saņems gan AKKA/LAA, gan Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA).

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

2. Informācija par publiskā izpildījuma vietu

3. Laika periods, kuram licence nepieciešama:

4. Informācija par vēlamo autoratlīdzības maksājumu periodu

5. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

6. Kontaktpersona

7. Paraksttiesīgā persona

8. Līgumu parakstīsim

Ja uzņēmumam pieder vairāki veikali, klientu apkalpošanas zāles, par katru objektu tiek aizpildīts atsevišķs pieteikums.